Markeerpunt nieuw begin


Er is een revolutie gaande en wereldwijd gooien bedrijven en instituten het roer om. Zij realiseren zich dat hun toekomst en die van onze planeet op het spel staan. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wat is er misgegaan in onze wegwerpmaatschappij, die onze hulpbronnen uitput in het streven naar voortdurende economische groei? We staan op een markeerpunt van een nieuw begin: hoe creëren we een duurzame wereld?

Noodzaak tot duurzaamheid


De klimaatverandering baart meer dan 90% van de wetenschappers ernstige zorgen en het 5e IPCC-rapport van de UN is volstrekt helder. Het roer moet om. Steeds meer bedrijven en mensen werken doelgericht en effectief mee aan de noodzakelijke revolutie en bieden hoop op een betere en vooral meer duurzame wereld. De wereld kantelt van welvaart naar welzijn en onze focus verschuift van ego naar eco.

Visie en actiepunten


De Noodzakelijke Revolutie is schokkend, confronterend en vooral inspirerend. Deze unieke masterlezing analyseert de ‘postmoderne aftocht van de industriële revolutie’. Het onderzoekt het ecologische fundament onder de toekomst. Deze lezing is voor iedereen een beleving die beklijft en biedt elke deelnemer een heldere visie en actiepunten: hoe maak ik het verschil en wat ga ik morgen doen?

De toekomst van duurzaamheid

Future-is-waiting-ZWG-500x500-Ruud-Veltenaar

De toekomst van duurzaamheid

De grondslag voor deze unieke masterlezing wordt gevormd door talloze gegevens en grondig onderzoek. Niet door speculaties, paniekzaaierij, naïef optimisme of tegenstrijdige gissingen. Het is een cumulatie van jaren onderzoek en analyse van feiten.

Zes grote veranderingen op komst

Het klimaat komt natuurlijk ter sprake, maar er is meer. Al is het wel een van de zes grote veranderingen die onze wereld in hoog tempo een ander aanzien geven. De aandiende toekomst vertoont extreme verschillen met alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt.

Dat stimuleert tot nadenken

De toekomst van duurzaamheid geeft een nieuwe, heldere kijk op het verleden en de toekomst. Het stimuleert de deelnemers tot friskijken en dwarsdenken en na te denken over de toekomst van hun kinderen en volgende generaties.

Meer over duurzaamheid en mega-trends volgens Ruud Veltenaar

Onderwerpen
 • Klimaatverandering of klimaatschok?
 • Impact op de atmosfeer
 • Impact op oceanen, ijs en zeespiegel
 • Impact op onze welvaart en ons welzijn
 • Friskijken: de werkelijkheid anders zien
 • Dwarsdenken: overtuigingen loslaten
 • Smeden van grensoverschrijdende coalities
 • Reflectie: was Groenland ooit groen?
 • De toekomst is nu!
 • Nieuwe denkwijzen, nieuw keuzes
 • Risico’s en kansen van de crisis
 • Leiderschap: ik maak het verschil

Duurzaam leven na de zeepbel

Veel mensen geloven dat de markt en de technologie onze problemen gaan oplossen. De globalisering heeft ons veel nieuwe technologieën en welvaart gebracht. Maar de afgelopen honderd jaar bewijzen het tegendeel.

De feiten liegen er niet om

De klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten en we moeten opnieuw nadenken over economische modellen die samenwerken met onze planeet. In plaats van deze te vernietigen. De tijd van achterover zitten is voor goed voorbij.

Pionieren met duurzame ontwikkelingen

Deze lezing gaat over de duurzaamheidspioniers van de toekomst. Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit diverse sectoren worden de deelnemers meegenomen naar de toekomst. Van sterk gerobotiseerde landbouw tot gratis groene energie.

Meer over wat er in de nabije toekomst verandert volgens Ruud Veltenaar

Leven-in-de-zeepbel-500x500-ZWG-Ruud-Veltenaar
Onderwerpen
 • pioniers van de toekomst
 • kansen voor green- & clean tech
 • meer voorbeelden van groene magie
 • gerobotiseerde, verticale landbouw
 • slimme groene mega steden
 • meer voorbeelden van doorbraakinnovaties
 • gedistribueerde groene energie
 • duurzaamheid en meer regulering
 • reflectie: dagboek voor verduurzaming
Leven-in-de-zeepbel-500x500-ZWG-Ruud-Veltenaar

Leven na de zeepbel

Veel mensen geloven dat de markt en de technologie onze problemen gaan oplossen. Maar de afgelopen honderd jaar bewijzen het tegendeel. De globalisering heeft ons veel nieuwe technologieën en welvaart gebracht, maar ze is niet in staat gebleken om respect voor onze leefomgeving te borgen. De klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten en we moeten opnieuw nadenken over economische modellen die samenwerken met onze planeet, in plaats van deze te vernietigen. Dit onderdeel gaat over de duurzaamheidspioniers van de toekomst. Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit diverse sectoren worden de deelnemers meegenomen naar de toekomst. De Noodzakelijke Revolutie is de start van een nieuw bewustzijn en markeert de kansen voor duurzaam ondernemerschap. Green- en clean-technologie passeren de revue en bieden hoop op een betere wereld. Duurzame en sterk gerobotiseerde landbouw en slimme groene steden met tientallen miljoenen mensen, hebben de beschikking over gratis, gedistribueerde groene energie. Het zijn maar een paar voorbeelden van spannende doorbraakinnovaties die aan de orde komen.

Onderwerpen
 • pioniers van de toekomst
 • kansen voor green- & clean tech
 • meer voorbeelden van groene magie
 • gerobotiseerde, verticale landbouw
 • slimme groene mega steden
 • meer voorbeelden van doorbraakinnovaties
 • gedistribueerde groene energie
 • duurzaamheid en meer regulering
 • reflectie: dagboek voor verduurzaming
Biomimicry-500x500-ZWG-Ruud-Veltenaar

Van probleemoplossing naar creatie

De Toekomst van Duurzaamheid verlegt de macro-oplossingen van klimaatconferenties naar de persoonlijke ethiek van ons rentmeesterschap. Het maakt een einde aan de focus op afstandelijke verhandeling over emissiehandel, kosten-batenanalyses en CO2-belastingen.

De Toekomst van Duurzaamheid heeft ook een sterke sociale dimensie

De Toekomst van Duurzaamheid bewijst dat een ecologische benadering ook een sociale dimensie heeft en dat het creëren van een duurzame wereld niet alleen noodzakelijk is, maar ook een vorm is van beschaving.

Het spoort aan tot actie en directe strategische mogelijkheden

Dit onderdeel toont innovaties die geïnspireerd zijn op de natuur en stimuleert de deelnemers om ook zelf alledaagse groene magie te weeg te brengen. Het gaat niet om wat hun groene visie inhoudt, maar om wat impact deze heeft. Van laaghangend fruit naar nieuwe strategische mogelijkheden.

Weten wat duurzaam ondernemen kost en wat het oplevert?

Onderwerpen
 • nieuwe ideeën, oude wortels
 • groene magie, zonder hoge hoed
 • maak het echt: leren met prototypes
 • suggesties voor (proef)projecten
 • kantelen en reorganseren voor de toekomst
 • levende systemen en business modellen
 • kleine daden en laaghangend fruit
 • ontwikkelen van circulaire bioregio’s
 • biomimicry: innovaties uit de natuur
 • raamwerk voor duurzaamheid
 • mensen en bedrijven met een missie
 • reflectie: jouw missies en acties?

Duurzame toekomst van jou en mij

De homo economicus zit vast in crises die zich blijven opstapelen: de klimaatverandering, milieuproblemen, het schaarser worden van onze natuurlijke bronnen en een mondiale economische en sociale crisis.

Oplossing: Fundamentele verandering van ons bewustzijn

De oplossing ligt niet in het huidige systeem, maar in een fundamentele verandering in ons bewustzijn. We hebben een nieuwe type leiderschap nodig met een ‘wisdom factor’, dat beschikbaar is voor iedereen, ongeacht wat je doet en waar je werkt.

Briljante lezing met een blijvende impact

Het borgen van de toekomst van onze samenleving en de maatschappij laat niet langer op zich wachten. De Noodzakelijke Revolutie is een feit. De vraag die ons rest is, ben jij al bereid om tot actie over te gaan voor een duurzame wereld?

Boek hier de lezing over duurzaamheid van Ruud Veltenaar

Leading-from-Emerging-Future-500x500-ZWG
Onderwerpen
 • toekomst van ondernemingen
 • toekomst van de samenleving
 • toekomst van leiderschap met wijsheid
 • leiden vanuit de ontketende toekomst
 • de toekomst van ons
 • reflectie: kan ik de u-boacht maken?
Leading from Emerging Future 500x500 ZWG

De toekomst van ons

De homo economicus zit vast in crises die zich blijven opstapelen: de klimaatverandering, milieuproblemen, het schaarser worden van onze natuurlijke bronnen en een mondiale economische en sociale crisis. De oplossing ligt niet in het huidige systeem, maar in een fundamentele verandering in ons bewustzijn. We hebben een nieuwe type leiderschap nodig met een ‘wisdom factor’, dat beschikbaar is voor iedereen, ongeacht wat je doet en waar je werkt. Iedereen kan de wisdom factor ontdekken en toepassen en we hebben deze nu harder nodig dan ooit. Het nieuwe leiderschap met de wisdom factor is nodig om een duurzame wereld te creëren en de toekomst van onze samenleving en maatschappij te borgen. Want alleen in wederzijdse afhankelijk kunnen we een duurzame toekomst ontketenen. De Noodzakelijek Revolutie is het kompas voor de deelnemers naar een duurzame wereld en stimuleert hen in actie te komen en zelf het verschil te maken.

Onderwerpen
 • toekomst van ondernemingen
 • toekomst van de samenleving
 • toekomst van leiderschap met wijsheid
 • leiden vanuit de ontketende toekomst
 • de toekomst van ons
 • reflectie: kan ik de u-boacht maken?

VRAAG NU OFFERTE AAN

REFERENTIES

Ademloos en geboeid zitten luisteren tijdens Futurama 2050. Wat een geweldig verhaal, het heeft mijn totale ik geraakt en aangesproken. Direct thuis gedeeld met mijn vrouw en kinderen. Iedereen werd er vrolijk van. Wat een bevlogen, inspirerende spreker is Ruud. Geweldige mimiek en je kunt niet om zijn fysieke aanwezigheid heen. Kortom, geen woorden voor. Ruud Veltenaar, bedankt!

BERT TRIP, Aa & Maas

Ruud weet mensen te raken. Prachtig om te ervaren hoe een zaal van meer dan 200 man ongemakkelijk op de stoel zat te schuifelen omdat de boodschap keihard binnen kwam. Zowel inhoudelijk als qua delivery is Futurama 2050 een dijk van een verhaal. Lekker als warm brood en bij momenten zo scherp als een mes. Big impact!

Richard Kooloos, ABN AMRO Bank