Van welvaart naar welzijn


Shift Happens is een wervelende en boeiende compilatie van masterlezingen. Centraal staan de mega trends en ontwikkelingen die de wereld in sneltreinvaart transformeren naar de volgende fase in onze beschaving, waarbij de focus verschuift van welvaart naar welzijn. Het verschaft een helder en fascinerend beeld van onze toekomst en biedt concrete hoop op een betere en meer duurzame wereld, met minder ongelijkheid.

Minder ego, meer eco


Shift Happens verschaft nieuwe inzichten, ideeën en feiten. Deze zijn vaak tegengesteld aan wat intuïtief wordt vermoed of wordt verondersteld. De huidige trends en ontwikkelingen in termen van economie, energie, klimaat en ons milieu en de aanstaande schaarste van resources, markeren het einde van de 2e industriële revolutie en het begin van een nieuw tijdperk met meer focus op eco en minder op ego.

Verwondering en verbazing


Shift happens analyseert het einde van de wereld die wij kennen en toont de fascinerende toekomst van onze samenleving en maatschappij. Vreemde wetenschappen, doorbraakinnovaties en disruptieve technologies zullen de deelnemers verbazen en verwonderen. Shift happens is ook confronterend en aangrijpend en verandert de visie van de deelnemers op de toekomst, de crises, hun werk en vaak ook op het leven.

toekomst-mens-en-samenleving-500x500-ZWB-Ruud-Veltenaar

Toekomst mens en samenleving

De toekomst is leuker en mooier dan we vaak denken. Shift Happens geeft een helder en vrolijk beeld van de toekomst van de mensheid en de dynamiek van onze evolutie. De wereldbevolking groeit naar ruim 9 miljard mensen en de demografische verschuiving krijgt flinke impact op onze maatschappij. Onze focus verschuift van welvaart naar welzijn en van ego naar eco. Het afscheid van de 2e industriële revolutie maakt plaats voor een nieuwe visie op wederzijdse afhankelijkheid en de zelfredzame samenleving. Ongelijkheid is niet langer een groeimarkt en delen is het nieuwe hebben. Shift Happens analyseert ook het einde van de postmoderne meritocratie en biedt een fascinerend en inspirerend beeld van de toekomst van de sociale domeinen. Wat is de impact op het onderwijs? Is er voldoende werk voor iedereen? Wat betekent een stijging van onze levensverwachting naar 125 jaar voor de zorg en onze gezondheid? Hoe vinden we onze weg naar geluk in een radicaal veranderende wereld?

Onderwerpen
 • anno nu: in het oog van de orkaan
 • perfecte storm: mega trends met impact
 • overzicht van fundamentele weeffouten
 • meritocratie: einde van een tijdperk
 • impact op mens en samenleving
 • minder overheid: democratie aan infuus
 • nieuwe werkelijkheid voor sociaal domein
 • toekomst onderwijs: transitie naar leren
 • toekomst werk: minder banen, meer geluk
 • toekomst zorg: langer leven, eerder dood
 • geluk: het universele doel van mensen
 • perspectief: zelfredzame samenleving
 • basisinkomen: geld voor iedereen
 • kompas voor marsroute voorbij 2020
 • persoonlijk dagboek voor de toekomst

Toekomst economie en business

De opeenhoping en verdeling van kapitaal is één van de grootste problemen van onze bestaande economie en hangt nauw samen met de concentratie van welvaart en de ongebreidelde hang naar economische groei. Ook de werkelijkheid dat de opbrengst op kapitaal groter is dan economische groei, is een ernstige systeemdiscrepantie. Dit alles heeft geleid tot draconische ongelijkheid in een samenleving, die gecontroleerd wordt door een selectieve groep machtshebbers en lobbyisten. Samen hebben zij ons geleid naar een staat van georganiseerde onverantwoordelijkheid. Shift Happens helpt de deelnemers de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien en stimuleert hen tot een herbezinning. De deelnemers krijgen een frisse kijk op de dynamiek van de verhoudingen tussen economieën, markten, kapitaal en inkomen, inclusief een boeiend perspectief voor de 21ste eeuw. Wat is de impact van dit alles op markten, business- en organisatiemodellen en op jouw bedrijf in de toekomst?

Ruud Veltenaar | Wallstreet bubble [333x333]
Onderwerpen
 • principes van schaarste en accumulatie
 • bezinning op herverdeling van welvaart
 • realiteit: cumulatieve groei is een illusie
 • dynamiek: verhoudingen kapitaal
 • weeffouten: structuren van ongelijkheid
 • herbezinning: kapitaal in de 21ste eeuw
 • herverdeling van inkomen en vermogen
 • toekomst economie, markten en bedrijven
 • meer welvaart: leiden van de ommekeer
 • visie op innovatief ondernemerschap
 • friskijken: mijn bedrijf in de toekomst
 • dwarsdenken: kantelen van pyramide
 • niveau 5 ambitie en 10X leiderschap
 • vooruitgang: meer dan winst alleen
 • marsroute naar 2020: meerwaarde
Toekomst-economie-en-business-Ruudn-Veltenaar

Toekomst economie en business

De opeenhoping en verdeling van kapitaal is één van de grootste problemen van onze bestaande economie en hangt nauw samen met de concentratie van welvaart en de ongebreidelde hang naar economische groei. Ook de werkelijkheid dat de opbrengst op kapitaal groter is dan economische groei, is een ernstige systeemdiscrepantie. Dit alles heeft geleid tot draconische ongelijkheid in een samenleving, die gecontroleerd wordt door een selectieve groep machtshebbers en lobbyisten. Samen hebben zij ons geleid naar een staat van georganiseerde onverantwoordelijkheid. Shift Happens helpt de deelnemers de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien en stimuleert hen tot een herbezinning. De deelnemers krijgen een frisse kijk op de dynamiek van de verhoudingen tussen economieën, markten, kapitaal en inkomen, inclusief een boeiend perspectief voor de 21ste eeuw. Wat is de impact van dit alles op markten, business- en organisatiemodellen en op jouw bedrijf in de toekomst?

Onderwerpen
 • principes van schaarste en accumulatie
 • bezinning op herverdeling van welvaart
 • realiteit: cumulatieve groei is een illusie
 • dynamiek: verhoudingen kapitaal
 • weeffouten: structuren van ongelijkheid
 • herbezinning: kapitaal in de 21ste eeuw
 • herverdeling van inkomen en vermogen
 • toekomst economie, markten en bedrijven
 • meer welvaart: leiden van de ommekeer
 • visie op innovatief ondernemerschap
 • friskijken: mijn bedrijf in de toekomst
 • dwarsdenken: kantelen van pyramide
 • niveau 5 ambitie en 10X leiderschap
 • vooruitgang: meer dan winst alleen
 • marsroute naar 2020: meerwaarde
Toekomst-hemel-en-aarde-500x500-ZWB

Toekomst hemel en aarde

Volgens het 5e IPCC rapport is de invloed van de mens in de opwarming van de aarde en de oceaan, in veranderingen in de wereldwijde waterkringloop, in afname van sneeuw en ijs, in de mondiale zeespiegelstijging en in veranderingen in diverse klimaatextremen, onmiskenbaar. Volgens het laatste rapport is het uiterst waarschijnlijk dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen klimaatverandering sinds het midden van de 20ste eeuw. Shift Happens analyseert nuchter en feitelijk de stand van zaken, zonder zaken te dramatiseren en onderzoekt de juistheid van beeldvorming en overtuigingen bij mensen. De deelnemers worden gestimuleerd om na te denken over de toekomst van onze planeet en toekomstige generaties en krijgen concrete handvatten aangereikt hoe zij direct het verschil kunnen maken. Zowel individueel als binnen de organisatie waar ze werken. Shift Happens markeert de noodzakelijke revolutie en creëert meer bewustzijn om direct in actie te komen.

Onderwerpen
 • enkele reis met ons ruimteschip Aarde
 • shocking: nuchter analyse van de feiten
 • big data: patronen en systemen zien
 • leven en werken na de zeepbel
 • alternatieven: hoe duur is duurzaam?
 • ongebruikelijke bondgenoten
 • biomimicry: inspiratie uit de natuur
 • laaghangend fruit: direct resultaat
 • best-cases: duurzaamheid uit praktijk
 • ik neem de toekomst serieus, jij ook?
 • verbondenheid: groen als mensenrecht
 • leven en werken na de zeepbel
 • groene magie: raamwerk duurzaamheid
 • impact op mij en mijn organisatie
 • persoonlijk dagboek: ik maak het verschil

Toekomst technologie en wetenschap

Shift Happens ontvouwt een boeiende parade van nieuwe technologieën op vele fronten. Niet elke nieuwe technologie zal impact hebben op ons leven en werk, maar de onthullingen tijdens deze masterlezing hebben een enorme WOW-factor. Het zal de deelnemers verbazen, verwonderen en een gevoel geven van ongeloof. Wat zijn de meest disruptieve technologieën en welke impact hebben zij op de economie, onze samenleving, op bestaande bedrijven, instituten en overheden en bovenal, op ons leven en werk? Het is van groot belang dat mensen en bedrijven begrijpen welke doorbraakinnovaties ons te wachten staan en hoe we hier maximaal op kunnen anticiperen. Shift Happens biedt de deelnemers niet alleen een fascinerend doorkijkje naar de technologie van de toekomst, maar biedt ook richtlijnen en handvatten hoe we dit kunnen inzetten om meerwaarde te creëren en ons te onderscheiden van concurrenten.

Future-technology-500X500-ZWB
Onderwerpen
 • mobile internet: altijd connected
 • alles verbonden: internet of everything
 • robotisering: minder banen, meer welvaart
 • meer brein: big data en data analytics
 • in perspectief: meer welvaart, minder werk
 • nooit meer sturen: autonome voertuigen
 • duurzame energie: storage en smart grids
 • augmented reality & wearable computing
 • vreemde materialen en hun eigenschappen
 • in perspectief: meer welzijn, minder stress
 • vreemde wetenschappen met dilemma’s
 • sensoren op en in ons lichaam
 • genetica: knutselen met DNA
 • bioprinting: organen op bestelling
 • reflectie: herbezinning maatschappelijk nut
Future-technology-500X500-ZWB

Toekomst technologie en wetenschap

Shift Happens ontvouwt een boeiende parade van nieuwe technologieën op vele fronten. Niet elke nieuwe technologie zal impact hebben op ons leven en werk, maar de onthullingen tijdens deze masterlezing hebben een enorme WOW-factor. Het zal de deelnemers verbazen, verwonderen en een gevoel geven van ongeloof. Wat zijn de meest disruptieve technologieën en welke impact hebben zij op de economie, onze samenleving, op bestaande bedrijven, instituten en overheden en bovenal, op ons leven en werk? Het is van groot belang dat mensen en bedrijven begrijpen welke doorbraakinnovaties ons te wachten staan en hoe we hier maximaal op kunnen anticiperen. Shift Happens biedt de deelnemers niet alleen een fascinerend doorkijkje naar de technologie van de toekomst, maar biedt ook richtlijnen en handvatten hoe we dit kunnen inzetten om meerwaarde te creëren en ons te onderscheiden van concurrenten.

Onderwerpen
 • mobile internet: altijd connected
 • alles verbonden: internet of everything
 • robotisering: minder banen, meer welvaart
 • meer brein: big data en data analytics
 • in perspectief: meer welvaart, minder werk
 • nooit meer sturen: autonome voertuigen
 • duurzame energie: storage en smart grids
 • augmented reality & wearable computing
 • vreemde materialen en hun eigenschappen
 • in perspectief: meer welzijn, minder stress
 • vreemde wetenschappen met dilemma’s
 • sensoren op en in ons lichaam
 • genetica: knutselen met DNA
 • bioprinting: organen op bestelling
 • reflectie: herbezinning maatschappelijk nut

VRAAG NU OFFERTE AAN

REFERENTIES

Oorverdovend mooi en 90 minuten ademloos geluisterd. Ik heb diverse malen Anthony Robbins bijgewoond en Ruud is net zo inspirerend. Het is onmogelijk om niet in actie te komen. Een perfecte combi van content en humor.

JORIS VAN DALEN, Vivanco Benelux

Een vuur aan gedachten en redeneringen. Het lijkt wel VPRO's Tegenlicht. Zeer aanstekelijk en aangrijpend. Na jouw presentatie Shift Happens kijk ik anders naar mijn werk en leven. Echt super!

FRANCIS VAN ZEIJL, Rabobank Nederland