Toekomst van HRM

Onze wereld transformeert razendsnel naar een volgende fase in onze beschaving. De focus verschuift van ‘ego naar eco’ en van welvaart naar welzijn. Globalisering en veranderende economische verhoudingen in de wereld maken de competitie harder en dynamischer.  Alleen wendbare organisaties kunnen zich continue aanpassen aan de turbulente tijden.

Nieuwe marktomstandigheden en business vraagstukken hebben een sterke HR-component, bijvoorbeeld de vergrijzing, een dreigend te kort aan talenten en toenemende internationale mobiliteit. Human Being Management staat op de agenda van het topmanagement. Administratieve taken worden steeds meer uitbesteed of verzorgd met selfservice systemen.

Deze boeiende en vooral inspirerende keynote over de toekomst van Human Being Management analyseert de ‘postmoderne aftocht van HRM’, onderzoekt opnieuw de intellectuele fundering van het vak en bepaalt de agenda voor de toekomst met aandacht en passie voor mensen.

Is de tradtionele HR-functie in staat om goed te anticiperen op de toekomst?

Toekomst-HRM-Ruud-Veltenaar

Shift happens

De transformatie van de wereld naar een volgende fase in onze beschaving heeft grote impact op de toekomst van HRM. Nog nooit tevoren heeft een massale uitstroom van mensen in zo’n korte tijd plaatsgevonden en meer dan ooit gaat het niet om conjuncturele fricties tussen vraag en aanbod, maar om structurele discrepanties. De uitdaging voor de toekomst is om met minder resources, goed te blijven presteren en de technologisering en automatisering van werk is daarbij onvermijdelijk. De globalisering leidt tot strategische veranderingen, met ingrijpende organisatorische en personele consequenties. Flexibel en wendbaar organiseren wordt de norm en slimmer werken is het enige antwoord op de opkomende economieën en markten. Het ontwikkelen van het meesterschap en de talenten van mensen is cruciaal en maken onderdeel uit van duurzame inzetbaarheid en sociale mobiliteit.

Onderwerpen
 • perfecte storm: trends met impact
 • systematische discrepanties
 • impact op mens en samenleving
 • impact op werk en HRM
 • technologische revolutie
 • technologisering van werk
 • leiden vanuit de toekomst
 • impact op werk en HRM
 • het universele doel van mensen
 • people, planet en purpose
 • het belang van zingeving en betekenis
 • impact op werk en HRM

Mega uitdagingen

Naast inhoudelijke uitdagingen, die in iedere organisatie anders kunnen zijn, liggen de belangrijkste uitdagingen voor HR-professionals op drie terreinen. De eerste is om nieuwe werkrelaties aan te gaan met andere actoren in de organisatie, met name met leidinggevenden. Er moet een einde komen aan betutteling en begrenzing en de focus moet meer komen te liggen op ondersteuning en inspiratie. Ten tweede is het ook belangrijk dat men niet alleen resultaten moet realiseren voor de interne klanten, maar ook voor de organisatie als geheel. De afdeling moet zich omvormen naar een waardetoevoegend onderdeel. Tenslotte zal een bijdrage geleverd moeten worden aan de vele veranderingen in de organisatie, waarbij men moet accepteren dat de panelen aan de horizon continu verschuiven. Human being management is nooit klaar en voor een gemotiveerde professional zal het ook nooit een saai moment opleveren.

Uitdagingen-HRM-500x500-ZWB-Ruud-Veltenaar
Onderwerpen
 • globalisering van de wereld
 • internationalisering van werk
 • vergrijzing en levensverwachting
 • impact op werk en HRM
 • internationalisering van werk
 • dynamiek en krapte op arbeidsmarkten
 • samenwerken met 4 generaties
 • impact op werk en HRM
 • einde traditionele rol HRM
 • HBM in de lijn
 • vakbond is dood, leve het gilde!
 • impact op werk en HRM
Uitdagingen-HRM-500x500-ZWB-Ruud-Veltenaar

Mega uitdagingen

Naast inhoudelijke uitdagingen, die in iedere organisatie anders kunnen zijn, liggen de belangrijkste uitdagingen voor HR-professionals op drie terreinen. De eerste is om nieuwe werkrelaties aan te gaan met andere actoren in de organisatie, met name met leidinggevenden. Er moet een einde komen aan betutteling en begrenzing en de focus moet meer komen te liggen op ondersteuning en inspiratie. Ten tweede is het ook belangrijk dat men niet alleen resultaten moet realiseren voor de interne klanten, maar ook voor de organisatie als geheel. De afdeling moet zich omvormen naar een waardetoevoegend onderdeel. Tenslotte zal een bijdrage geleverd moeten worden aan de vele veranderingen in de organisatie, waarbij men moet accepteren dat de panelen aan de horizon continu verschuiven. Human being management is nooit klaar en voor een gemotiveerde professional zal het ook nooit een saai moment opleveren.

Onderwerpen
 • globalisering van de wereld
 • internationalisering van werk
 • vergrijzing en levensverwachting
 • impact op werk en HRM
 • internationalisering van werk
 • dynamiek en krapte op arbeidsmarkten
 • samenwerken met 4 generaties
 • impact op werk en HRM
 • einde traditionele rol HRM
 • HBM in de lijn
 • vakbond is dood, leve het gilde!
 • impact op werk en HRM
Human-being-Management-500x500-ZWB-Ruud-Veltenaar

Transformatie naar HBM

Het traditionele HRM-beleid verandert structureel.  De afdeling transformeert naar service centers voor medewerkers en naar een business partner voor het lijnmanagement en de top van de organisatie. De focus verschuift naar Human Being Management, met een externe oriëntatie.  Er wordt meer “van buiten naar binnen gekeken”. Het Post-strategisch HRM gaat meer aandacht besteden aan fairness, de betekenis van werk, het welzijn van individuele medewerkers en de sociale legitimiteit van de organisatie in zijn omgeving en in de samenleving. Duurzame inzetbaarheid helpt de organisatie meer wendbaar te worden, met flexibele en intrinsiek gemotiveerde mensen. Sociale mobiliteit richt zich op het vermogen om als mens meerwaarde te kunnen creëren en een betekenisvol bestaan te kunnen leiden. Zowel tijdens als na het ‘dienstverband’.

Onderwerpen
 • duurzame inzetbaarheid
 • sociale mobiliteit
 • diversiteit en gelijkheid
 • impact op werk en HRM
 • slimmer werken
 • flexibel organiseren
 • individueel maatwerk
 • impact op werk en HRM
 • ontwikkelen meesterschap en talenten
 • multifunctionele inzetbaarheid
 • minder banen, meer geluk
 • impact op werk en HRM

Back to the Future

‘Back to the future’ gaat over de toekomst van HRM, sociale en technologische innovaties met een hoge WOW-factor en de impact van disruptieve ontwikkelingen op werk en HRM. Het biedt een fascinerend doorkijkje naar de toekomst van HRM en de technologisering en robotisering van werk onder invloed van bijvoorbeeld toenemende connectiviteit, kunstmatige intelligentie, big data en quantum computers. Op basis van de 10 mega trends, wordt een toekomst beeld geschetst van minder banen en meer geluk. De confrontatie wordt afgewisseld met humor en interactie. Duidelijk wordt dat HRM tranformeert naar een nieuwe, cruciale rol in de organisatie en moet bijdragen aan meer duurzaam ondernemerschap en leiderschap met de wisdom factor. Back to the future verbaast en verwondert de deelnemers en biedt hen hoop op een meer duurzame wereld met een betere verdeling van arbeid, inkomen, vermogen en een goede balans tussen leven en werk.

Back-to-the-future-HRM-5005x500n-ZWB-Ruud-Veltenaar
Onderwerpen
 • top 10 trends in HRM
 • toekomstige rollen
 • HRM na 2020
 • reflectie: wat betekent dit voor mij?
 • robotisering en kunstmatige intelligentie
 • slimme steden en kantoren 4.0
 • connectiviteit en mobiliteit
 • reflectie op de vier seizoenen
 • future proof ondernemen
 • leiden met de wisdom factor
 • organisaties van de toekomst
 • agenda voor 2020: AKTIE!
Back-to-the-future-HRM-5005x500n-ZWB-Ruud-Veltenaar

Back to the Future

‘Back to the future’ gaat over de toekomst van HRM, sociale en technologische innovaties met een hoge WOW-factor en de impact van disruptieve ontwikkelingen op werk en HRM. Het biedt een fascinerend doorkijkje naar de toekomst van HRM en de technologisering en robotisering van werk onder invloed van bijvoorbeeld toenemende connectiviteit, kunstmatige intelligentie, big data en quantum computers. Op basis van de 10 mega trends, wordt een toekomst beeld geschetst van minder banen en meer geluk. De confrontatie wordt afgewisseld met humor en interactie. Duidelijk wordt dat HRM tranformeert naar een nieuwe, cruciale rol in de organisatie en moet bijdragen aan meer duurzaam ondernemerschap en leiderschap met de wisdom factor. Back to the future verbaast en verwondert de deelnemers en biedt hen hoop op een meer duurzame wereld met een betere verdeling van arbeid, inkomen, vermogen en een goede balans tussen leven en werk.

Onderwerpen
 • top 10 trends in HRM
 • toekomstige rollen
 • HRM na 2020
 • reflectie: wat betekent dit voor mij?
 • robotisering en kunstmatige intelligentie
 • slimme steden en kantoren 4.0
 • connectiviteit en mobiliteit
 • reflectie op de vier seizoenen
 • future proof ondernemen
 • leiden met de wisdom factor
 • organisaties van de toekomst
 • agenda voor 2020: AKTIE!

VRAAG NU OFFERTE AAN

REFERENTIES

Duidelijker is mij de toekomst van HRM nooit geschetst. Wat een fascinerende presentatie over de toekomst van werk en de noodzaak van veranderingen binnen ons vakgebied. Ruud is duidelijk een visionair met een helder beeld van de toekomst en hij inspireert zijn deelnemers op sublieme wijze om anders naar (hun) werk en zichzelf te kijken. Er is binnen Rabobank Nederland nog lang en veel over deze keynote nagepraat en het heeft grote impact gehad op ons denken en onze visie ``Mensen verbinden de bank'. Dank je wel Ruud, samen bereiken we meer dan alleen.

GERLINDE SILVIS, Lid raad van bestuur Rabobank Nederland

Enorm genoten van deze boeiende en inspirerende keynote over de toekomst van HRM. Ik had geen idee dat de impact van sociale en technologische innovaties zoveel impact zou hebben op de toekomst van werk en HRM. Ook mooi vond ik de visie op future proof ondernemen en leiderschap in relatie tot HRM. Deze keynote heeft me echt handvatten gegeven om anders naar de toekomst te kijken en mij geïnspireerd om er direct mee aan de slag te gaan. een absolute aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van werk en Human Being Management (wat een vondst). Een echte 'omdenker!'

LAWRENCE GRIFFIOEN, HRM Directeur IBM Nederland