Mens- en toekomstgericht leren


Nederland heeft één van de beste onderwijs-systemen in de wereld, maar ons land dreigt achterop te raken bij de transformatie van onderwijzen naar leren. Hoe zorgen we ervoor dat we tot de beste blijven behoren? Hoe maken we ons onderwijs meer toekomst- en mensgericht en wat willen wij onze kinderen meegeven bij een levensverwachting van dik honderd jaar?

Gepersonaliseerde leeromgeving


Technologische doorbraakinnovaties en confrontaties tussen leerlingen, studenten, ouders, onderwijsprofessionals, politiek en bedrijfsleven, zijn de drijfveren achter de noodzakelijke transformatie van het onderwijs. De transitie naar gepersonaliseerde leeromgevingen en co-creatie projecten op school, maken het onderwijs beter, mooier en leuker.

Agenda toekomst: een leven lang leren


Deze fascinerende en vooral inspirerende keynote over de toekomst van onderwijs analyseert de ‘postmoderne aftocht van het onderwijzen’ en onderzoekt de educatieve fundering van het leren. Tevens bepaalt het de agenda voor de toekomst met aandacht voor het meesterschap en de passie van mensen. En hoe kun je intrinsiek gemotiveerd een leven lang leren?

Toekomst-van-onderwijs-500x500-(I)-Ruud-Veltenaar

Shift happens

De transformatie van onze wereld naar een volgende fase in onze beschaving heeft grote impact op het onderwijs en de toekomst van leren. Nog nooit heeft de mensheid voor zulke grote uitdagingen gestaan als de huidige en toekomstige generaties. De klimaatverandering met impact op onze leefomgeving, de toenemende ongelijkheid en de herverdeling van werk en vermogen, de technologische revolutie in relatie tot maatschappelijk nut, de globalisering en internationalisering en technologisering van arbeid. Het zijn maar een paar voorbeelden waarom onze kinderen anders moeten leren denken en handelen dan wij. Het onderwijs staat voor een fascinerende uitdaging en zal uiteindelijk, in het belang van studenten en onze gemeenschappelijke toekomst, drastisch transformeren, waarbij de focus verschuift van collectief onderwijzen naar gepersonaliseerd leren.

Onderwerpen
 • perfecte storm op komst
 • systematische discrepanties
 • transformatie van ‘ego naar eco’
 • impact op mens en maatschappij
 • impact op onderwijs en leren
 • technologische revolutie
 • technologisering van onderwijs
 • automatisering van werk
 • leiden vanuit ontketende toekomst
 • impact op onderwijs en leren
 • het universele doel van mensen
 • people, planet, purpose
 • minder banen, meer geluk
 • FEAR: feeling exited and ready
 • impact op onderwijs en leren

Stop stealing dreams

De levensverwachting voor de huidige generatie ligt rond de 100 jaar en hun kleinkinderen worden 125+. Wat willen wij hen leren en meegeven om een lang en gelukkig leven te kunnen te leiden, in een wereld die in rap tempo diepgaand verandert? Sluit het huidige onderwijs nog wel aan op de toekomst en leren wij onze kinderen de juiste dingen? De frustraties en weerstand tegen het bestaande systeem nemen toe en niet alleen onder studenten, die zelf school opnieuw aan het uitvinden zijn. Elk mens is uniek en onder de juiste omstandigheden creatief en intelligent. Hoe vinden en ontwikkelen we het meesterschap in elk kind? Hoe ontketenen we de passie, zodat we intrinsiek gemotiveerd een leven lang willen blijven leren? We moeten stoppen met het breken van de creativiteit en passie van onze kinderen in de lente van hun leven. De focus van het onderwijs moet gericht worden op de ontwikkeling van de innerlijke wereld en zorgen voor aansluiting op de toekomst van de externe (systeem)wereld.

Toekomst-onderwijs-500x500-Ruud-Veltenaar
Onderwerpen
 • crises in het onderwijs? WELNEE!
 • systematische discrepanties
 • gecontroleerde onverantwoordelijkheid
 • gedateerd systeem, bengelend aan infuus
 • wat is het heilige doel van school?
 • van autonoom naar wederzijds afhankelijk
 • grensoverschrijdend samenwerken
 • focus op meerwaarde en co-creatie
 • ruimte voor elk individu en eigenheid
 • impact op onderwijs en leren
 • purpose: wat, hoe en WAAROM?
 • elk mens is uniek en creatief
 • elke student heeft talent en passie
 • visie: heruitvinding van school
 • impact op onderwijs en leren
Toekomst-onderwijs-500x500-Ruud-Veltenaar

Stop stealing dreams

De levensverwachting voor de huidige generatie ligt rond de 100 jaar en hun kleinkinderen worden 125+. Wat willen wij hen leren en meegeven om een lang en gelukkig leven te kunnen te leiden, in een wereld die in rap tempo diepgaand verandert? Sluit het huidige onderwijs nog wel aan op de toekomst en leren wij onze kinderen de juiste dingen? De frustraties en weerstand tegen het bestaande systeem nemen toe en niet alleen onder studenten, die zelf school opnieuw aan het uitvinden zijn. Elk mens is uniek en onder de juiste omstandigheden creatief en intelligent. Hoe vinden en ontwikkelen we het meesterschap in elk kind? Hoe ontketenen we de passie, zodat we intrinsiek gemotiveerd een leven lang willen blijven leren? We moeten stoppen met het breken van de creativiteit en passie van onze kinderen in de lente van hun leven. De focus van het onderwijs moet gericht worden op de ontwikkeling van de innerlijke wereld en zorgen voor aansluiting op de toekomst van de externe (systeem)wereld.

Onderwerpen
 • crises in het onderwijs? WELNEE!
 • systematische discrepanties
 • gecontroleerde onverantwoordelijkheid
 • gedateerd systeem, bengelend aan infuus
 • wat is het heilige doel van school?
 • van autonoom naar wederzijds afhankelijk
 • grensoverschrijdend samenwerken
 • focus op meerwaarde en co-creatie
 • ruimte voor elk individu en eigenheid
 • impact op onderwijs en leren
 • purpose: wat, hoe en WAAROM?
 • elk mens is uniek en creatief
 • elke student heeft talent en passie
 • visie: heruitvinding van school
 • impact op onderwijs en leren
Toekomstgericht-onderwijs-500x500-Ruud-Veltenaar

3D: toekomst- en mensgericht

Het onderwijs lijkt geobsedeerd door onze externe (systeem)wereld en we misvormen op industriële wijze jonge, creatieve geesten tot uniforme eenheidsworsten die het goed doen in een gedateerd systeem. De noodzakelijke transformatie van het onderwijs zorgt er voor dat leren weer leuk wordt en beter aansluit op de individuele eigenschappen en behoeften van mensen en hun toekomst. Onderwijs moet op zoek naar het unieke meesterschap in elk mens en hen een omgeving bieden waarin ze kunnen experimenten met een ontketende passie. Grensoverschrijdende coalities tussen faculteiten en instituten leiden tot briljante co-producties en zijn een voorbeeld voor de samenwerking tussen studenten onderling en met alle actoren in hun omgeving. Zowel binnen als buiten het onderwijssysteem. In wederzijdse afhankelijk transformeert het onderwijs naar een aanpak dat meer toekomst- en mensgericht is en die aansluit op people, planet en vooral purpose.

Onderwerpen
 • toekomstgericht onderwijs
 • impact people, planet, purpose
 • wat zijn onze grootste uitdagingen?
 • impact op het curriculum
 • HOE ben je creatief en slim?
 • impact op onderwijs en leren
 • mensgericht onderwijs
 • focus op de innerlijke wereld
 • ontwikkelen van meesterschap
 • ontketenen van passie en motivatie
 • bruggen slaan naar systeemwereld
 • impact op onderwijs en leren
 • FEAR: feeling exited and ready
 • ondernemerschap en betekenis
 • persoonlijk leiderschap en zingeving
 • geluk i.p.v. succes: van ego naar eco
 • motto: ik leer, dus ik besta
 • reflectie: wat betekent dit voor mij?

Back to the future

Back to the future gaat over de toekomst van onderwijs, de sociale en technologische doorbraakinnovaties met een hoge WOW-factor en de impact van disruptieve ontwikkelingen op het onderwijs. Dit afsluitende onderdeel geeft een helder en fascinerend beeld van de toekomst en biedt hoop op minder uniform onderwijs en meer gepersonaliseerd leren. Het biedt fascinerende doorkijkjes naar de technologisering van onderwijs. Leren was nog nooit zo efficiënt en leuk tegelijk en de deelnemers zullen geïnspireerd raken om een concrete bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transformatie. Onderwijs krijgt de centrale positie in de samenleving die het verdient, op basis van de meerwaarde die zij creëert. Als regisseur van talenten, zal  ook het aanzien van onderwijsprofessionals flink toenemen en leiden tot een betere samenwerking met collega’s en studenten. Een garantie op een flinke dosis verwondering en verbazing en er zal na afloop nog lang en vaak over worden nagepraat.

Gepersonaliseerd-onderwijs-500x500-Ruud-Veltenaar
Onderwerpen
 • mega trends in onderwijs en leren
 • transformatie onderwijzen naar leren
 • gepersonaliseerd onderwijs
 • project- en portfoliogericht leren
 • samenwerking in klaslokalen
 • van leraar naar regisseur van talent
 • technologisering onderwijs (...meer)
 • co-creatie in digitale klaslokalen
 • gamification: leren wordt echt leuk
 • integrale ontsluiting van kennis
 • disintermediatie: einde van instituut
 • connectivity en virtuele leerstudio’s
 • leren houden van onzekerheid
 • samen: 4 generaties naar school
 • zo leerden we nog lang en gelukkig
 • reflectie: impact op mij en ons?
 • marsroute 2032: visie op toekomst
 • agenda voor 2020: ACTIE! NU!
Gepersonaliseerd-onderwijs-500x500-Ruud-Veltenaar

Back to the future

Back to the future gaat over de toekomst van onderwijs, de sociale en technologische doorbraakinnovaties met een hoge WOW-factor en de impact van disruptieve ontwikkelingen op het onderwijs. Dit afsluitende onderdeel geeft een helder en fascinerend beeld van de toekomst en biedt hoop op minder uniform onderwijs en meer gepersonaliseerd leren. Het biedt fascinerende doorkijkjes naar de technologisering van onderwijs. Leren was nog nooit zo efficiënt en leuk tegelijk en de deelnemers zullen geïnspireerd raken om een concrete bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transformatie. Onderwijs krijgt de centrale positie in de samenleving die het verdient, op basis van de meerwaarde die zij creëert. Als regisseur van talenten, zal  ook het aanzien van onderwijsprofessionals flink toenemen en leiden tot een betere samenwerking met collega’s en studenten. Een garantie op een flinke dosis verwondering en verbazing en er zal na afloop nog lang en vaak over worden nagepraat.

Onderwerpen
 • mega trends in onderwijs en leren
 • transformatie onderwijzen naar leren
 • gepersonaliseerd onderwijs
 • project- en portfoliogericht leren
 • samenwerking in klaslokalen
 • van leraar naar regisseur van talent
 • technologisering onderwijs (...meer)
 • co-creatie in digitale klaslokalen
 • gamification: leren wordt echt leuk
 • integrale ontsluiting van kennis
 • disintermediatie: einde van instituut
 • connectivity en virtuele leerstudio’s
 • leren houden van onzekerheid
 • samen: 4 generaties naar school
 • zo leerden we nog lang en gelukkig
 • reflectie: impact op mij en ons?
 • marsroute 2032: visie op toekomst
 • agenda voor 2020: ACTIE! NU!

VRAAG NU OFFERTE AAN

REFERENTIES

Deze geweldige keynote voelde als thuiskomen. Ruud begrijpt waar het in onderwijs om gaat: om mensen en hun geluk in het heden en in de toekomst. Tevens een briljante vertaling van de 7 Habbits van Stephen Covey naar onderwijs, met een persoonlijke interpretatie en voorbeeld uit eigen praktijk. Indrukwekkend, net zoals andere praktijkvoorbeelden van transformaties in het onderwijs. Niet te filmen. Hartelijk bedankt voor een bijzondere middag op de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
PJOTR TIMMERMAN, Professor Biology/Science op de HAN Pabo Arnhem en voorzitter Duurzaamheidsteam
RVA
De presentatie ``Stop Stealing Dreams`` bij ons op het ROC Nijmegen maakte bij iedereen erg veel los. Het is lang geleden dat ik van een presentatie van 3,5 uur (!!) geen woord heb gemist. Vooral de combinatie van technologische ontwikkeling en een visie op wie wij kunnen zijn als mens gaf voor mij meerwaarde. We zijn ‘s middags tijdens de workshops direct met de visies, ideeën en suggesties van Ruud aan de slag gegaan en heeft zeker aangezet bij het nadenken over de transformatie van onderwijzen naar leren.

MARLEEN DEUSS, Bedrijfsleider ‘De Technische’ ROC Nijmegen