21 sep Van niets naar alles: lessen uit Silicon Valley

Elk moment van een unieke creatie binnen een bedrijf doet zich maar één keer voor. De volgende Steve Jobs zal geen Mac bouwen. Sergey Brin zal niet proberen om een nieuwe Google oprichten. En ook Mark Zuckerberg zal niet meer beginnen aan een tweede FaceBook. Als je deze innovators kopieert, leer je niks van ze.

Natuurlijk is het een stuk eenvoudiger om een succes na te maken dan om iets geheel nieuws te creëren. Iets beginnen waarvan we al weten hoe het ongeveer moet, brengt onze wereld van 1 naar n(ext), maar voegt uitsluitend iets toe dat we al kennen. Maar elke keer dat we iets nieuws ontwikkelen, gaan we van nul naar 1. De scheppende daad is iets unieks, net als het moment van de big bang, en het resultaat is iets wat schoon en merkwaardig is.

De beste paden zijn nieuw en onbetreden

Als ondernemingen en mensen niet investeren in de ‘onmogelijke opgave’ om nieuwe dingen te scheppen, zullen ze in de toekomst blijven falen, hoe groot hun winsten op dit moment ook zijn. Wat zal er gebeuren wanneer we alles hebben gepeuterd uit het bijstellen van de oude structuren en systemen die we van de gevestigde orde hebben geërfd? Hoe vreemd en onwaarschijnlijk dat ook klinkt, het antwoord is veel erger dan de crisis van 2008. De best practices van dit moment leiden naar doodlopende wegen, terwijl de beste paden nieuw en ongebaand zijn.

In een wereld vol gigantische gedateerde en hiërarchische bureaucratieën, zowel in de publieke als de particuliere sector, lijkt het zoeken naar nieuwe wegen misschien het meest op hopen op een waar wonder. Maar als we in het Nederlandse zakenleven wil blijven slagen, hebben we duizenden wonderen nodig. Dat zou behoorlijk deprimerend zijn, ware het niet voor één essentieel feit: wij mensen verschillen van andere diersoorten door ons vermogen om wonderen te bewerkstelligen. Die wonderen noemen we technologie, die zorgen voor doorbraakinnovaties en evolutie van ons als soort.

Exponentiële technologie is wonderbaarlijk omdat ze ons in staat stelt om meer te doen met minder en om onze basisvermogens naar een hoger niveau te tillen. Andere soorten hebben een instinctieve drang om nesten, hopen of heuvels te bouwen, maar wij zijn de enige soort die nieuwe dingen kan uitvinden en betere manieren kan verzinnen om deze te bouwen.

Mensen besluiten niet wat ze gaan bouwen op grond van een of andere kosmische gids of mogelijkheden die vooraf vastliggen; nee, wij creëren nieuwe technologieën, wij herschrijven de kaart van de wereld. Dit zijn het soort elementaire waarheden die we kinderen leren, maar je kunt ze makkelijk vergeten in een wereld waar zoveel van onze werkzaamheden bestaan uit het herhalen van dingen die al eerder zijn gedaan.

Leren van pioniers en start-ups

Hoe zet je ondernemingen en instellingen op die nieuwe dingen ontwikkelen. Het werpt ons terug op alles wat we kunnen leren van succesvolle pioniers en beleggers in honderden start-up. De paradox van het doceren over innovatief ondernemen is dat zo’n formule onmogelijk kan bestaan; elke innovatie is immers nieuw en uniek, en geen enkel instituut of onderwijsinstelling kan nauwkeurig voorschrijven hoe je innovatief moet zijn.

Het allersterkste patroon dat ik tijdens mijn colleges en workshops heb opgemerkt, is dan ook dat succesvolle bedrijven en mensen waarde ontdekken op onvermoede plaatsen en dat ze dat doen door over hun bedrijfsvoering na te denken op grond van basisprincipes en niet aan de hand van formules uit boekjes.

Alle studenten en leerlingen kunnen zeer bedreven raken in een aantal specialismen, en meester worden door hun talenten maximaal te ontwikkelen en hun passie te ontketenen, zonder ooit te leren wat ze in de grote wereld met die vaardigheden aan moeten. Mijn voornaamste bij het geven van colleges en lezingen is om doel als spreker en hoogleraar de studenten en deelnemers te helpen verder te kijken dan de paden die door professoren en academische specialismen voor hen worden uitgezet, naar de bredere toekomst die zij kunnen en moeten creëren.

Er is geen enkele reden waarom de toekomst alleen gecreëerd kan worden aan dure business schools of in de kraamkamers van incubators.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.